ponad

1000 uczestników

szerokie

spektrum tematów

wybitni

eksperci z kraju i zagranicy

sesje

obrazujące aktualny stan wiedzy z dziedziny urologii

najważniejsze wydarzenie naukowe PTU

WAŻNE TERMINY

15

marca

2018

termin zgłaszania prac do programu naukowego Kongresu

7

kwietnia

2018

termin wniesienia opłaty zjazdowej uprawniający do zniżki

15

kwietnia

2018

termin powiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy

KOSZT UCZESTNICTWA

 • CZŁONKOWIE PTU

  brutto 650 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  • do 07.04.2018    650 zł
  • do 08.05.2018    750 zł
  • do 04.06.2018    800 zł
  • od 05.06.2018    850 zł
 • CZŁONKOWIE SEKCJI ADEPTÓW UROLOGII

  brutto 300 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  • do 07.04.2018    300 zł
  • do 08.05.2018    350 zł
  • do 04.06.2018    400 zł
  • od 05.06.2018    450 zł
 • OSOBY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI PTU

  brutto 750 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  • do 08.05.2018    750 zł
  • do 04.06.2018    850 zł
  • od 05.06.2018    900 zł
 • PIELĘGNIARKI
    

  brutto 150 zł HARMONOGRAM WPŁAT
  •   
  •   
  • do 08.05.2018    150 zł
  • od 09.05.2018    200 zł
WARUNKI:

1. Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 650/300 zł pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

2. Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

3. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.

4. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.

5. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2018 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

wstęp na obrady

wstęp na wystawę firm

lunche w dniach 12 i 13 czerwca

materiały kongresowe

certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy i pielęgniarek)

UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

Opłata za uroczyste otwarcie Kongresu wynosi 100zł brutto/os. Chęć udziału w uroczystości uczestnik zgłasza, dokonując rejestracji na wydarzenie.

UWAGA: Uroczyste otwarcie Kongresu nie jest finansowane przez Firmy będące członkami INFARMY.

DANE DO PRZELEWU:

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:

Polskie Towarzystwo Urologiczne

Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

Reportaż z 47. Kongresu Naukowego PTU