Obserwuj nas na:

Regulamin

I. REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w 47. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, podobnie jak zgłoszenia prac do programu naukowego zjazdu, będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej kongresu: www.kongres2017.pturol.org.pl
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą nie będą respektowane.
Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa, należy wypełnić odpowiedni formularz, tzn. przeznaczony dla lekarza, pielęgniarki, studenta medycyny lub innego uczestnika (np. przedstawiciela firmy farmaceutycznej, sprzętowej, wydawnictwa i in.). Wszystkie formularze zgłoszenia znajdą Państwo w sekcji „Zgłoszenie uczestnictwa”.
Osoby towarzyszące nie dokonują samodzielnie zgłoszenia, ich uczestnictwo jest odnotowane (w razie potrzeby) w formularzu zgłoszenia lekarza.
Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel firmy farmaceutycznej lub produkującej (sprzedającej) sprzęt medyczny.

II. REZERWACJA ZAKWATEROWANIA

Uczestnik nie ma obowiązku korzystania z bazy hotelowej oferowanej przez PTU. W wybranych hotelach rezerwacja miejsc hotelowych odbywa się wyłącznie przez stronę internetową Kongresu, w innych uczestnik dokonuje rezerwacji bezpośrednio w hotelu.
Miejsca hotelowe będą rezerwowane według kolejności zgłoszeń. System na bieżąco sprawdza, czy w hotelu są jeszcze wolne miejsca.
W przypadku braku wpłaty za zakwaterowanie w ciągu 14 dni od zamówienia nastąpi anulowanie dokonanej rezerwacji, a zamówiony pokój (lub miejsce w pokoju dwuosobowym) „wróci” do ogólnodostępnej puli pokojów.

III. REGULAMIN OPŁAT

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego:
Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

Prawo do obniżonej stawki opłaty kongresowej przysługuje wyłącznie tym członkom PTU (w tym członkom SAU), którzy w terminie, tj. do 31 marca 2017 roku, opłacą składkę roczną PTU. W przypadku członków PTU (w tym członków SAU), którzy nie opłacą składki członkowskiej lub opłacą ją po terminie, opłata kongresowa będzie naliczana tak jak w przypadku osób niebędących członkami PTU (zgodnie z tabelą opłat zatwierdzoną przez ZG PTU – patrz zakładka Podstawowe informacje/ koszt uczestnictwa).

Zgodnie ze Statutem PTU Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
Dodatkowo, z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2017 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

UWAGA

System rejestracji dokona automatycznego podliczenia kosztów związanych z udziałem w kongresie, poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU. Uczestnik będzie miał możliwość wydrukowania automatycznie wypełnionego (na podstawie informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji) druku przelewu na kwotę wynikającą ze zgłoszenia.

Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu
(patrz tabela opłat poniżej):


Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 31.03.2017 od 01.04.2017
do 30.04.2017
od 01.05.2017
do 31.05.2017
od 01.06.2017
Członkowie PTU* 700 zł 800 zł 850 zł 950 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii* / Studenci kierunków medycznych** 300 zł 400 zł 450 zł 550 zł
Osoby nie będące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 800 zł 900 zł 950 zł
Pielęgniarki 250 zł 300 zł
Osoby towarzyszące*** 250 zł 300 zł

*Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700/300 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2017 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

** Studenci kierunków medycznych mają prawo do obniżonej opłaty rejestracyjnej pod warunkiem okazania w recepcji Kongresu ważnej legitymacji studenckiej.

***Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

UWAGA! Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2017 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:
  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • lunche w dniach 19 i 20 czerwca
  • kolację w dniu 20 czerwca
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa

IV. WARUNKI REZYGNACJI

Uczestnik, który poinformuje na piśmie o rezygnacji z uczestnictwa w kongresie i anulowaniu rezerwacji hotelowej do 30 kwietnia 2017 roku, otrzyma zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% opłaty zjazdowej oraz opłaty hotelowej. Rezygnacje zgłoszone w terminie 1 maja – 31 maja 2017 upoważniają do zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie. Po 31 maja 2017 nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

Powiadomienie o rezygnacji należy przesłać e-mailem (kongresptu@ptu.net.pl), pocztą (Biuro Kongresowe PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa) lub faxem (+48 22 845 69 10). W piśmie należy podać numer konta, na które Biuro Finansowe PTU powinno dokonać zwrotu wniesionych opłat.

V. FAKTURY

Uczestnicy zjazdu, którzy chcą otrzymać fakturę, są proszeni o podanie danych do fakturowania w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia (nazwa płatnika, adres, NIP, kwota zapłaty). Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu przez PTU wpłaty wynikającej ze zgłoszenia.