Obserwuj nas na:

Koszt uczestnictwa

Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 31.03.2017 od 01.04.2017
do 30.04.2017
od 01.05.2017
do 31.05.2017
od 01.06.2017
Członkowie PTU* 700 zł 800 zł 850 zł 950 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii* / Studenci kierunków medycznych** 300 zł 400 zł 450 zł 550 zł
Osoby nie będące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 800 zł 900 zł 950 zł
Pielęgniarki 250 zł 300 zł
Osoby towarzyszące*** 250 zł 300 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 700 / 300 zł pod warunkiem opłacenia w terminie, tj. do 31 marca 2017 roku, składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże składki Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób nie będących członkami PTU.

** Studenci kierunków medycznych mają prawo do obniżonej opłaty rejestracyjnej pod warunkiem okazania w recepcji Kongresu ważnej legitymacji studenckiej.

*** Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.UWAGA!

Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2017 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • lunche w dniach 19 i 20 czerwca
  • kolację w dniu 20 czerwca
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 00221199