47. Kongres Naukowy
Polskiego Towarzystwa Urologicznego
19-21 czerwca 2017, Katowice